CIA AS – 3D Animation

Moderne teknologier som hjelper å utforme bildet av virkeligheten i den virtuelle verdenen, har utrolig fremskyndt utvikling av slike områder som design. Takket være spesialverktøy kan man betydelig fremskynde utarbeidelse av prosjektet, og enda viktigere – moderne teknologi muliggjør å implementere i prosjektet en rekke data og lage simulering og bedre visualisering av potensialet som ligger i den planlagte investeringen.

Mulig bruk av 3D simulering

Nye muligheter til prosjekter som er utarbeidet ved bruk av slike teknologier som 3D animasjon, finner anvendelse i flere forskjellige områder. I industrien er de avgjørende fordi de hjelper å lage billedlig, veldig nøyaktig 3D animation – for å lage simulering for et interaktivt prosjekt innføres det data som gjelder parametere som sikrer riktig drift av enkelte elementer av det designede prosjektet. Disse parameterne kan gjelde slike verdier som utstyrets effektivitet i arbeid, type brukte materialer og deres holdbarhet, inntak og bruk av energi, fart og effektivitet av produksjon og mange andre faktorer.

Innføring av slike data til prosjektet bidrar til utvikling av konseptet med arbeid til hele systemet, f.eks. systemer som styrer maskiner i produksjonshallen i en bestemt bransje. Å lage et slikt prosjekt betyr også en mulighet til å tilpasse dets elementer til andre faktorer, slike som ytre forhold, terreng og til og med værforhold. Alle disse data som er innført i systemet, hjelper å gjennomføre 3D simulering som illustrerer funksjon til den planlagte investeringen.

Kontakt:

Flyplassveien 229 4050 Sola Norway

(+47) 51 696 139

www.ciaas.no

Dominik@ciaas.no